Biuletyn z okazji 60 lat Morskiej Spółdzielni MieszkaniowejKliknij na obrazek, aby otworzyć

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Wspólne pismo rad nadzorczych


WSPÓLNE PISMO RAD NADZORCZYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W GDYNI, RUMI I REDZIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DO KOMISJI NADZWYCZAJNEJ SEJMU RP DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO

Wspólne pismo

Zamieszczone w Bez kategorii. Brak komentarzy »

eBOK

Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że został uruchomiony system internetowy eBOK pozwalający uzyskać dane z indywidualnego konta, comiesięcznych naliczeń, wpłat, rozliczeń oraz salda.

W celu uzyskania identyfikatora oraz hasła umożliwiającego zalogowanie się do swojego konta, zapraszamy osoby uprawnione do osobistego stawiennictwa z dowodem tożsamości do Działu Członkowsko- Mieszkaniowego – pokój nr 4 w siedzibie spółdzielni przy ul. Wincentego Pola 14.

Zakładka na stronie głównej Spółdzielni eBOK

Godziny przyjęć Działu Członkowsko-Mieszkaniowego:

  • poniedziałek: 10.00 – 17.30
  • środa: 10.00 – 14.00
  • czwartek: 10.00 – 14.00
Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Pismo do Prezydenta Miasta Gdyni


Pismo do Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.08.2013 r. w sprawie rozliczania opłat za wywóz śmieci.
Z treścią pisma mogą się Państwo zapoznać pod tym adresem.

Pismo do Prezydenta Miasta Gdyni

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Zmiana opłat za wywóz śmieci

Szanowni Państwo,
Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z innymi gdyńskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, uczestnicząc w spotkaniach z Wiceprezydentem Miasta Gdyni Panem Michałem Guciem i prowadząc korespondencję z Prezydentem Miasta Panem Wojciechem Szczurkiem, już od 2012 roku monituje o zmianę przyjętego w Gdyni sposobu wyliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych na metodę od ilości osób, zgodnie z życzeniem większości spółdzielców, licznie zamieszkujących nasze miasto. Z takim samym postulatem wystąpiły niezależnie trzy różne grupy mieszkańców przedstawiając, w trybie inicjatywy obywatelskiej, Radzie Miasta Gdyni w miesiącach sierpniu, wrześniu i październiku 2013 roku projekty uchwał Rady Miasta dotyczące zmiany sposobu wyliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych na metodę od ilości osób.

W wyniku podjętych działań Rada Miasta Gdyni, UCHWAŁĄ Nr XXXV/737/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 października 2013 roku o zmianie UCHWAŁY Nr XXVIII/592/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 lutego 2013 roku, zdecydowała się na wprowadzenie pewnych zmian – w ramach przyjętego obecnie sposobu wyliczenia opłaty w systemie ryczałtowo-powierzchniowym. Z dniem 01.01.2014 r. ulega zmianie wysokość obowiązujących stawek, co przedstawia poniższe zestawienie.


Odpady nieselektywne Odpady selektywne Powierzchnia lokalu
25zł 17zł do 45 m²
42zł 28zł powyżej 45 m² do 60 m²
48zł 32zł powyżej 60 m² do 80 m²
58zł 39zł powyżej 80 m²


Poza tym, zmianie uległy także stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podjęte przez władze miasta działania idą w kierunku korzystnym dla spółdzielców i świadczą o sile oddziaływania spółdzielczej solidarności, potrzebnej szczególnie teraz, gdy niektóre grupy interesu lobbują za – katastrofalną w skutkach dla gospodarki -likwidacją spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa zdobyła tytuł „Dobra Spółdzielnia 2013″


W dniu 01.07.2013 r. Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa zdobyła tytuł “DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013” w konkursie organizowanym przez “Stefa Gospodarki Biznes Magazyn”, będący ogólnopolskim dodatkiem do gazety “Dziennik Gazeta Prawna”. Konkurs ma na celu wyłonienie liderów spółdzielczości mieszkaniowej – wzorowo funkcjonujących sprawnych zarządców w sektorze spółdzielczym.
Dyplom można obejrzeć tutaj.

[xyz_dbx_default_code]

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Wysłuchanie publiczne przez komisję sejmową


W dniu 24.06.2012 r. w Warszawie odbyło się wysłuchanie publiczne spółdzielców przed sejmową Komisją Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Zdecydowana większość uczestników wysłuchania sprzeciwiła się jednemu z projektów ustaw – zmierzającemu do przymusowego tworzenia wspólnot mieszkaniowych i pozbawienia spółdzielców terenów osiedlowych (parki, place zabaw, domy kultury, biblioteki, pawilony handlowe itd.), a w konsekwencji do całkowitej likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Morską Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentował Prokurent Pan Paweł Stolarczyk.

Pełen zapis video z wysłuchania publicznego dostępny na stronie sejmowej pod adresem
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#99B00A27CC57A2BFC1257B8E0027DB8E

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Informacja o zmianie systemu gospodarowania odpadami


Drodzy mieszkańcy!

W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami
od 01.07.2013r. Zarząd Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni
informuje, iż wszelkich informacji dotyczących zmian udziela
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska
Gospodarowania Odpadami
tel. 58/625-76-21/2 oraz na stronie:
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/7617_76558.html

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Apel

APEL RAD NADZORCZYCH DO SPÓŁDZIELCÓW

Apel

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Wspólne pismo do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wspólne pismo od spółdzielni mieszkaniowych w Gdyni-Rumi-Wejherowie z 12.11.2012
można zobaczyć pod tym adresem.

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »
»