Wynajem lokalu

Zarząd Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni wynajmie lokal użytkowy o p.u. 102,10 m² zlokalizowany w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Gdyni.

Informacji udziela Dział Członkowski tel. 0-58 660 94 64.

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Gepard Biznesu, Efektywna Firma, Mocna Firma Godna Zaufania


Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa zdobyła tytuły:
Gepard Biznesu 2014, Efektywna Firma 2014 oraz Mocna Firma Godna Zaufania 2014

W dniu 30.10.2015 r. redakcja Magazynu Przedsiębiorców “Europejska Firma” poinformowała, że Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa została wyróżniona w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepard Biznesu 2014, w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014 i II edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014 – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 przysługuje firmom, które w danym roku są jednocześnie Gepardem Biznesu i Efektywną Firmą. Z prezentacją wyróżnionej Spółdzielni można zapoznać się pod adresami:

http://businessnow.pl/7292,morska-spoldzielnia-mieszkaniowa-realizuje-zasade-tu-mieszkam-i-wypoczywam.html
http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/4114/300/


Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej


Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa Liderem Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015

W dniu 01.10.2015 roku Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa znalazła się w grupie najprężniej działających spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, a zarazem liczących się podmiotów gospodarczych oraz ważnych organizatorów życia społeczno-kulturalnego na terenie, na którym działają. Tytuł “Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015” został przyznany Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w konkursie organizowanym przez Grupę Medium Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie, wydawcę miesięcznika „Administrator”.


Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Sprzątacz budynków mieszkalnychZamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Biuro nieczynneZamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Biuletyn z okazji 60 lat Morskiej Spółdzielni MieszkaniowejKliknij na obrazek, aby otworzyć

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Wspólne pismo rad nadzorczych


WSPÓLNE PISMO RAD NADZORCZYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W GDYNI, RUMI I REDZIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DO KOMISJI NADZWYCZAJNEJ SEJMU RP DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO

Wspólne pismo

Zamieszczone w Bez kategorii. Brak komentarzy »

eBOK

Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że został uruchomiony system internetowy eBOK pozwalający uzyskać dane z indywidualnego konta, comiesięcznych naliczeń, wpłat, rozliczeń oraz salda.

W celu uzyskania identyfikatora oraz hasła umożliwiającego zalogowanie się do swojego konta, zapraszamy osoby uprawnione do osobistego stawiennictwa z dowodem tożsamości do Działu Członkowsko- Mieszkaniowego – pokój nr 4 w siedzibie spółdzielni przy ul. Wincentego Pola 14.

Zakładka na stronie głównej Spółdzielni eBOK

Godziny przyjęć Działu Członkowsko-Mieszkaniowego:

  • poniedziałek: 10.00 – 17.30
  • środa: 10.00 – 14.00
  • czwartek: 10.00 – 14.00
Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Pismo do Prezydenta Miasta Gdyni


Pismo do Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.08.2013 r. w sprawie rozliczania opłat za wywóz śmieci.
Z treścią pisma mogą się Państwo zapoznać pod tym adresem.

Pismo do Prezydenta Miasta Gdyni

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »

Zmiana opłat za wywóz śmieci

Szanowni Państwo,
Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z innymi gdyńskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, uczestnicząc w spotkaniach z Wiceprezydentem Miasta Gdyni Panem Michałem Guciem i prowadząc korespondencję z Prezydentem Miasta Panem Wojciechem Szczurkiem, już od 2012 roku monituje o zmianę przyjętego w Gdyni sposobu wyliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych na metodę od ilości osób, zgodnie z życzeniem większości spółdzielców, licznie zamieszkujących nasze miasto. Z takim samym postulatem wystąpiły niezależnie trzy różne grupy mieszkańców przedstawiając, w trybie inicjatywy obywatelskiej, Radzie Miasta Gdyni w miesiącach sierpniu, wrześniu i październiku 2013 roku projekty uchwał Rady Miasta dotyczące zmiany sposobu wyliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych na metodę od ilości osób.

W wyniku podjętych działań Rada Miasta Gdyni, UCHWAŁĄ Nr XXXV/737/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 października 2013 roku o zmianie UCHWAŁY Nr XXVIII/592/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 lutego 2013 roku, zdecydowała się na wprowadzenie pewnych zmian – w ramach przyjętego obecnie sposobu wyliczenia opłaty w systemie ryczałtowo-powierzchniowym. Z dniem 01.01.2014 r. ulega zmianie wysokość obowiązujących stawek, co przedstawia poniższe zestawienie.


Odpady nieselektywne Odpady selektywne Powierzchnia lokalu
25zł 17zł do 45 m²
42zł 28zł powyżej 45 m² do 60 m²
48zł 32zł powyżej 60 m² do 80 m²
58zł 39zł powyżej 80 m²


Poza tym, zmianie uległy także stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podjęte przez władze miasta działania idą w kierunku korzystnym dla spółdzielców i świadczą o sile oddziaływania spółdzielczej solidarności, potrzebnej szczególnie teraz, gdy niektóre grupy interesu lobbują za – katastrofalną w skutkach dla gospodarki -likwidacją spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Zamieszczone w Strona Główna. Brak komentarzy »